arrow-alt-down arrow-down arrow-left-large arrow-left arrow-right-large arrow-right arrow-up chevron close expand link

Hasar anında yanınızdayız! Sorularınız ve dosyanızın durumu için her zaman
0 (212) 227 10 10 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Kasko Sigortası Hasar Dosyası Gerekli Evrak

 • Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı veya kaza zaptı ve alkol raporu tasdikli örneği
 • Kaza tespit tutanağı yok ise sürücünün detaylı beyanı
 • Trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi,
 • Sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi,
 • Ruhsat sahibine ait IBAN
 • Olay yeri kaza fotoğrafları
 • Hasarın T.C. sınırları dışında meydana gelmesi halinde ; Hasarın meydana geldiği ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan tutanakların onaylı kopyası ve onaylı tercümesi.
 • Yanma durumlarında ayrıca; itfaiye raporu.
 • Aracın çalındığın dair derhal tutanak tutturulmalıdır.
 • Olay günü poliçe ile karakol müracaat tutağınızı bize (…..........) iletin ve ihbarda bulunun.
 • * Aracın çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunmaması halinde;
 • Karakol müracaat tutanağı (tasdikli örneği)
 • Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği)
 • Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı(tasdikli örneği)
 • Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği)
 • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
 • Vekaletname (örneği şirketimizden iletilecektir)
 • Feragatname (örneği şirketimizden iletilecektir)
 • Rayiç Bedel Mutabakatı (örneği şirketimizden iletilecektir)
 • Aracın dosyası ( fatura, teknik belge, vs. )
 • Aracın üzerinde rehin, haciz, vb. borçlar varsa araç sahibi tarafından kaldırılması
 • Not: Aracınızın hasar tazminat ödemesinden önce bulunması durumunda aracınızın tarafınıza teslim edileceğini hatırlatmak isteriz.
 • Gerekli gördüğü durumlarda Sigorta Şirketi ek/ilave evrak talep edebilir.

Cam Kırılması Sigortası Hasar Dosyası Gerekli Evrak

 • Zabıt veya beyan
 • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar (eksper gelmiyor ise )
 • İban bilgileri
 • Gerekli gördüğü durumlarda Sigorta Şirketi ek/ilave evrak talep edebilir.

Ferdi Kaza Sigortası Hasar Dosyası Gerekli Evrak

 • Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Aile nüfus kayıt örneği,
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu,
 • Defin ruhsatı,
 • Veraset ilamı.
 • Tazminat ödemesi yapılacak kişiye ait hesap bilgisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Maluliyet %? ni gösteren heyet raporu ( Tam teşekküllü hastaneden),
 • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.
 • Tazminat ödemesi yapılacak kişiye ait hesap bilgisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, reçete, makbuz, ilaç kupürleri),
 • Hastaneden epikriz raporu,
 • Tazminat ödemesi yapılacak kişiye ait hesap bilgisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Gerekli gördüğü durumlarda Sigorta Şirketi ek/ilave evrak talep edebilir.

Hırsızlık Sigortası Hasar Dosyası Gerekli Evrak

 • Karakol müracaat tutanağı (Onaylı kopya),
 • Olay yeri görgü tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol ya da jandarma yazısı (Hasar tarihinden 30 gün sonra alınacak),
 • Olay yeri detaylı fotoğrafı,
 • Hasar gören malların faturası, kullanım kılavuzu v.s.
 • Alınan ve satılan malların giriş ve çıkış faturaları (İşyerleri için),
 • Envanter kayıtları (İşyerleri için),
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı,
 • Banka hesap bilgileri.
 • Gerekli gördüğü durumlarda Sigorta Şirketi ek/ilave evrak talep edebilir.

Makina Kırılması Sigortası Hasar Dosyası Gerekli Evrak

 • Detaylı talep yazısı,
 • Teknik/yetkili servis raporu (Fiyat detaylı),
 • Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
 • Banka hesap bilgileri.
 • Gerekli gördüğü durumlarda Sigorta Şirketi ek/ilave evrak talep edebilir.

Elektronik Cihaz Sigortası Hasar Dosyası Gerekli Evrak

 • Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı,
 • Teknik/yetkili servis raporu (Fiyat detaylı),
 • Detaylı talep yazısı,
 • Karakol tutanağı (Hırsızlık sonucu hasar oluşursa) onaylı kopya,
 • Banka hesap bilgileri.
 • Gerekli gördüğü durumlarda Sigorta Şirketi ek/ilave evrak talep edebilir.

Yangın Sigortası Hasar Dosyası Gerekli Evrak

 • Olayın oluşunu anlatan beyan (Olay karakola intikal etmişse tutanaklar),
 • İtfaiye raporu,
 • Savcılık takipsizlik kararı, davanın uzaması halinde savcılık iddianamesi,
 • Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı,
 • Detaylı talep yazısı,
 • Giriş çıkış faturaları, envanter ve vergi levhası (Sigortalı işyeri emtia ve demirbaş hasarlarında),
 • Rehinli bina, mal ve eşya için muvaffakatname,
 • Hasara 3. Kişi sebebiyet vermiş ise ad ve adresini belirtir beyan,
 • Banka hesap bilgileri,
 • Kaza tespit veya karakol tutanağı (Araç çarpması hasarlarında).
 • Hasarın oluş ve sonucuna yönelik detaylı beyan,
 • Rehinli bina, mal ve eşya için muvaffakatname,
 • Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı,
 • Detaylı talep yazısı,
 • Giriş çıkış faturaları, envanter ve vergi levhası (Sigortalı işyeri emtea ve demirbaş hasarlarında),
 • Hasara 3. Kişi sebebiyet vermiş ise ad ve adresini belirtir beyan,
 • Hasarlı mal ve bölümlerle ilgili fotoğraf,
 • Banka hesap bilgileri.
 • Hasarın oluş ve sonucuna yönelik detaylı beyan,
 • Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı,
 • Ticari işletmelerde vergi levhası,
 • Meteoroloji raporu,
 • Detaylı talep yazısı,
 • Hasarlı mal ve bölümlerle ilgili fotoğraf,
 • Banka hesap bilgileri.
 • Gerekli gördüğü durumlarda Sigorta Şirketi ek/ilave evrak talep edebilir.

Nakliyet Sigortası Hasar Dosyası Gerekli Evrak

 • Fatura (Sigortalı malların tamamına ait, aslı ya da sureti olacak),
 • Konşimento, hamule senedi, CMR, Sevk irsaliyesi,
 • Kargo raporu,
 • Gümrük giriş ve çıkış beyannameleri (İthalatta, giriş İhracatta, çıkış beyannamesi verilecek),
 • Gümrük muayene tutanağı,
 • Gümrük rezerv tutanağı (Mallar gümrükte hasarlanmış ise verilecek),
 • Müfrez ordino (Sigortalı mal teslim belgesi. Taşınan mal vasıtadan eksik çıktı ya da çıkmadı ise düzenlenir),
 • Taşıma sözleşmesi (Taşıma işi sözleme ile ihale edilmiş ise düzenlenir),
 • Protesto mektubu (Rüculu hadiselerde üç gün içinde nakliyeciye ya da gemi acentesine çekilir),
 • Trafik kazası tespit tutanağı, trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi, sürücünün sürücü belgesi (Hasar trafik kazası sonucu medya gelmişse),
 • Banka hesap bilgileri.
 • Beyan,
 • İşletme trafik tescil belgesi (Ruhsat),
 • Denize elverişlilik belgesi,
 • Sınıf (Class) Belgesi,
 • Güverte ve makine jurnalleri( Kaza ile ilgili ),
 • Meteoroloji raporu,
 • Gemi adamları donanımında asgari emniyet belgesi,
 • Deniz raporu (Kaptanın tuttuğu bir rapordur, yolculuk esnasında oluşan her türlü kazanın oluşunu mahkemeye gemi adamları ile birlikte tespit ettirir),
 • Banka hesap bilgileri.
 • Hadise ile ilgili tutanak,
 • Taşınan para miktarının tespitine ilişkin belgeler,
 • Detaylı talep yazısı,
 • Banka hesap bilgileri.
 • Gerekli gördüğü durumlarda Sigorta Şirketi ek/ilave evrak talep edebilir.

Prive Sigorta
Mobil Uygulamamız Çok Yakında!

Yepyeni özellikleriyle hayatınızı kolaylaştıracak uygulamanızı indirin, işlemlerinizi 7/24 gerçekleştirin.