arrow-alt-down arrow-down arrow-left-large arrow-left arrow-right-large arrow-right arrow-up chevron close expand link

Hasar anında yanınızdayız! Sorularınız ve dosyanızın durumu için her zaman
0(850) 811 94 00 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Kasko Sigortası Hasar Dosyası Gerekli Evrak

 • Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı veya kaza zaptı ve alkol raporu tasdikli örneği
 • Kaza tespit tutanağı yok ise sürücünün detaylı beyanı
 • Trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi
 • Sürücü belgesi (Ehliyet) fotokopisi
 • Ruhsat sahibine ait IBAN
 • Olay yeri kaza fotoğrafları
 • Hasarın T.C. sınırları dışında meydana gelmesi halinde ; hasarın meydana geldiği ülkenin resmi kuruluşlarınca tutulan tutanakların onaylı kopyası ve onaylı tercümesi
 • Yanma durumlarında ayrıca; itfaiye raporu
 • Aracın çalındığına dair derhal tutanak tutturulmalıdır.
 • Olay günü poliçe ile karakol müracaat tutağınızı bize (…..........) iletin ve ihbarda bulunun.
 • * Aracın çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunmaması halinde;

 • Karakol müracaat tutanağı (tasdikli örneği)
 • Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
 • Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
 • Maliyeden borcu yoktur yazısı (tasdikli örneği)
 • Maliyeden silindi belgesi (tasdikli örneği)
 • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
 • Vekaletname (örneği şirketimizden iletilecektir)
 • Feragatname (örneği şirketimizden iletilecektir)
 • Rayiç Bedel Mutabakatı (örneği şirketimizden iletilecektir)
 • Aracın dosyası (fatura, teknik belge vs.)
 • Aracın üzerinde rehin, haciz vb. borçlar varsa araç sahibi tarafından kaldırılması
 • Not: Aracınızın hasar tazminat ödemesinden önce bulunması durumunda aracınızın tarafınıza teslim edileceğini hatırlatmak isteriz.

  Gerekli gördüğü durumlarda Sigorta Şirketi ek/ilave evrak talep edebilir.

Cam Kırılması Sigortası Hasar Dosyası Gerekli Evrak

 • Zabıt veya beyan
 • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar (eksper gelmiyor ise)
 • İban bilgileri
 • Gerekli gördüğü durumlarda sigorta şirketi ek/ilave evrak talep edebilir.

Ferdi Kaza Sigortası Hasar Dosyası Gerekli Evrak

 • Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya)
 • Aile nüfus kayıt örneği
 • Ölü muayene tutanağı ve varsa otopsi raporu
 • Defin ruhsatı
 • Veraset ilamı
 • Tazminat ödemesi yapılacak kişiye ait hesap bilgisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya),
 • Maluliyet yüzdesini gösteren heyet raporu (Tam teşekküllü hastaneden),
 • Sosyal güvenlik kurumundan ödeme alıp almadığına dair yazı.
 • Tazminat ödemesi yapılacak kişiye ait hesap bilgisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Kaza tespit tutanağı (Onaylı kopya)
 • Tedavi masraf belgelerinin aslı (Fatura, reçete, makbuz, ilaç kupürleri)
 • Hastaneden epikriz raporu
 • Tazminat ödemesi yapılacak kişiye ait hesap bilgisi ve nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Gerekli gördüğü durumlarda sigorta şirketi ek/ilave evrak talep edebilir

Hırsızlık Sigortası Hasar Dosyası Gerekli Evrak

 • Karakol müracaat tutanağı (Onaylı kopya)
 • Olay yeri görgü tespit tutanağı (Onaylı kopya)
 • Çalınan malların bulunup bulunamadığına dair karakol ya da jandarma yazısı (Hasar tarihinden 30 gün sonra alınacak)
 • Olay yeri detaylı fotoğrafı
 • Hasar gören malların faturası, kullanım kılavuzu v.s.
 • Alınan ve satılan malların giriş ve çıkış faturaları (İşyerleri için)
 • Envanter kayıtları (İşyerleri için)
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Banka hesap bilgileri
 • Gerekli gördüğü durumlarda sigorta şirketi ek/ilave evrak talep edebilir

Makina Kırılması Sigortası Hasar Dosyası Gerekli Evrak

 • Detaylı talep yazısı
 • Teknik/yetkili servis raporu (Fiyat detaylı)
 • Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı
 • Banka hesap bilgileri
 • Gerekli gördüğü durumlarda sigorta şirketi ek/ilave evrak talep edebilir

Elektronik Cihaz Sigortası Hasar Dosyası Gerekli Evrak

 • Olay ile ilgili tutanak ve sigortalının beyanı
 • Teknik/yetkili servis raporu (Fiyat detaylı)
 • Detaylı talep yazısı
 • Karakol tutanağı (Hırsızlık sonucu hasar oluşursa) onaylı kopya
 • Banka hesap bilgileri
 • Gerekli gördüğü durumlarda sigorta şirketi ek/ilave evrak talep edebilir

Yangın Sigortası Hasar Dosyası Gerekli Evrak

 • Olayın oluşunu anlatan beyan (Olay karakola intikal etmişse tutanaklar)
 • İtfaiye raporu
 • Savcılık takipsizlik kararı, davanın uzaması halinde savcılık iddianamesi
 • Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı
 • Detaylı talep yazısı
 • Giriş çıkış faturaları, envanter ve vergi levhası (Sigortalı işyeri emtia ve demirbaş hasarlarında)
 • Rehinli bina, mal ve eşya için muvaffakatname
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise ad ve adresini belirtir beyan
 • Banka hesap bilgileri
 • Kaza tespit veya karakol tutanağı (Araç çarpması hasarlarında)
 • Hasarın oluş ve sonucuna yönelik detaylı beyan
 • Rehinli bina, mal ve eşya için muvaffakatname
 • Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı
 • Detaylı talep yazısı
 • Giriş çıkış faturaları, envanter ve vergi levhası (Sigortalı işyeri emtea ve demirbaş hasarlarında)
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise ad ve adresini belirtir beyan
 • Hasarlı mal ve bölümlerle ilgili fotoğraf
 • Banka hesap bilgileri
 • Hasarın oluş ve sonucuna yönelik detaylı beyan
 • Ev sahibi ise tapu, kiracı ise kira kontratı
 • Ticari işletmelerde vergi levhası
 • Meteoroloji raporu
 • Detaylı talep yazısı
 • Hasarlı mal ve bölümlerle ilgili fotoğraf
 • Banka hesap bilgileri
 • Gerekli gördüğü durumlarda sigorta şirketi ek/ilave evrak talep edebilir

Nakliyet Sigortası Hasar Dosyası Gerekli Evrak

 • Fatura (Sigortalı malların tamamına ait, aslı ya da sureti olacak)
 • Konşimento, hamule senedi, CMR, Sevk irsaliyesi
 • Kargo raporu
 • Gümrük giriş ve çıkış beyannameleri (İthalatta giriş, ihracatta çıkış beyannamesi verilecek)
 • Gümrük muayene tutanağı
 • Gümrük rezerv tutanağı (Mallar gümrükte hasarlanmış ise verilecek)
 • Müfrez ordino (Sigortalı mal teslim belgesi, taşınan mal vasıtadan eksik çıktı ya da çıkmadı ise düzenlenir)
 • Taşıma sözleşmesi (Taşıma işi sözleme ile ihale edilmiş ise düzenlenir)
 • Protesto mektubu (Rüculu hadiselerde üç gün içinde nakliyeciye ya da gemi acentesine çekilir)
 • Trafik kazası tespit tutanağı, trafik tescil belgesi (Ruhsat) fotokopisi, sürücünün sürücü belgesi (Hasar trafik kazası sonucu medya gelmişse)
 • Banka hesap bilgileri
 • Beyan
 • İşletme trafik tescil belgesi (Ruhsat)
 • Denize elverişlilik belgesi
 • Sınıf (Class) Belgesi
 • Güverte ve makine jurnalleri (Kaza ile ilgili)
 • Meteoroloji raporu
 • Gemi adamları donanımında asgari emniyet belgesi
 • Deniz raporu (Kaptanın tuttuğu bir rapordur, yolculuk esnasında oluşan her türlü kazanın oluşunu mahkemeye gemi adamları ile birlikte tespit ettirir)
 • Banka hesap bilgileri
 • Hadise ile ilgili tutanak
 • Taşınan para miktarının tespitine ilişkin belgeler
 • Detaylı talep yazısı
 • Banka hesap bilgileri
 • Gerekli gördüğü durumlarda sigorta şirketi ek/ilave evrak talep edebilir

Prive Sigorta
Mobil Uygulamamız Çok Yakında!

Yepyeni özellikleriyle hayatınızı kolaylaştıracak uygulamanızı indirin, işlemlerinizi 7/24 gerçekleştirin.